Opuszczone miejsca w Polsce, woj. kujawsko-pomorskim.

Abandoned places in Poland, province West Pomeranian.

Podobne zdjęcia:

Close Menu